واردکننده و توزیع کننده تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی


رشت -چهار راه پورسینا- روبروی داروخانه دکتر شکفته - ساختمان پزشکان - طبقه همکف


تلفن: 33333519-013        33330819-013           33323038-013          فکس   33344728

تلگرام شفاپخش 09039181124            ShafaPakhshDental@